A
x up auto down

SERTIFIKATLAR

“Asl Oyna” AJ  o’zining yuksak vazifalarni amalga oshirish maqsadida uning rahbariyati tomonidan kompaniyani maqomini mustahkamlashga yo’naltirilgan faoliyat va doimiy sifat menejment tizimini takominlashtirish qaratilgan quyidagi yo’nalishlar belgilandi:

  • Jamiyatni ommaviy axborotlantirish yo’li bilan bizning mahsulotlar iste’moli ko’lamini oshirishga erishish,
  • Sotish bozorini kengaytirish uchun yangi mahsulotlar turini ko’paytirish, iste’molchilar talablariga mos kelgan dizayn va tehnologik talablarga javob beradigan mahsulot ishlab chiqarish,
  • Iste’molchilar talabiga mos kelmaydigan mahsulot yetkazib berish hollarini bartaraf etish.

    

Hamkorlar